Widok

Dodatkowy certyfikat drukowany dla pierwszego lub kolejnego uczestnika z tej samej firmy - dla dowolnego kursu z oferty (pierwszy uczestnik zawsze otrzymuje standardowy certyfikat pdf). Dodaj do koszyka wraz z…

Czytaj więcej

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 120.00 PLN

98,40

PLN

120,00

PLN

Zamów

Analiza Pareto ...krótko, zwięźle i na temat, z cyklu NARZĘDZIA JAKOŚCI:  Analiza Pareto Co to jest i do czego służy? Jak zrobić? Informacje wstępne CASE STUDY. Przykład krok po kroku…

Czytaj więcej

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 100.00 PLN

61,50

PLN

100,00

PLN

Zamów

Kurs Audit Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 19011 to przeglądowe kompendium wiedzy nt. usystematyzowanego podejścia do auditu wewnętrznego w organizacji. Kurs zawiera w sobie niezbędne elementy, które mogą być wykorzystane…

Czytaj więcej

676,50

PLN

Zamów

Diagram korelacji (wykres korelacji, wykres rozrzutu, scatter diagram) jest jednym z siedmiu podstawowych narzędzi jakości. Pozwala na wizualne zbadanie relacji między dwoma zmiennymi. Jest to skuteczny sposób wizualizacji danych, zwłaszcza…

Czytaj więcej

246,00

PLN

Zamów

Histogram - jeden z graficznych sposobów przedstawiania rozkładu empirycznego cechy. Składa się z szeregu prostokątów umieszczonych na osi współrzędnych. Prostokąty te są z jednej strony wyznaczone przez przedziały klasowe wartości…

Czytaj więcej

246,00

PLN

Zamów

Karty kontrolne – wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym. Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe,…

Czytaj więcej

369,00

PLN

Zamów

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI


www.LIJ.com.pl


PLATFORMA E-LEARNINGU


KURSY VIDEO "NA ŻĄDANIE"